за нас

ЗА НАШАТА ФИРМА

 Имаме удоволствието да представим на вниманието Ви възможностите на проектантско дружество “ГЕО ГРУП” ООД за работа в областта на Пълното инвестиционно проектиране  и също областта на Геодезията и Кадастъра. Притежаваме всички необходими лицензи за извършване на тези услуги.

   Екипът ни се състои висококвалифицирани специалисти в сферата на инвестиционното проектиране, геодезисти и техници, с богат опит, творчески идеи и високо качество на работа. Фирмата е участвала в проучването, проектирането и изпълнението на множество проекти на територията на цялата страна.

  “ГЕО ГРУП” ООД разполага с модерна, мобилна геодезическа и офис техника, позволяваща извършването на измервания, обработката им и изпращане до възложителя от всяка точка на страната.

   Благодарим за проявения интерес. Бихме се радвали на дълготрайно и ползотворно сътрудничество.

НАШИЯТ ОСНОВЕН ЕКИП

Добромир Желев

Добромир Желев

Инженер

Диана Бакалова

Диана Бакалова

Архитект

Кубрат Милев

Кубрат Милев

Архитект

Боряна Симеонова

Боряна Симеонова

Инженер

Години опит

Изпълнени проекти

Трасирани обекта

Доволни клиенти