Категория

Спортни обекти

Година

Feb 04, 2019

Местоположение

Пловдив

РЗП

3380 кв.м.

Клиент

Община Пловдив

 

Многофункционален тренировъчен спортен комплекс Дунав

Концепцията за проекта предвижда новата сграда да отговаря на принципите на устойчиво развитие и да е екологично отговорна. Многофункционалния тренировъчен спортен комплекс е проектиран да включва най-модерни и технологични системи и инсталации за енергийна и екологична ефективност.

Ще бъдат монтирани и интегрирани фотоволтаични панели на 50% от покривната площ над залата за аеробика, които ще генерират между 25-30кВ от енергията, необходима за функционирането на комплекса. Предвиденото изграждане на ефективна естествена вентилация на помещенията, за да се намалят разходите за климатизация на годишна база. Ще се изгради система за събиране на дъждовната вода, която в последствие да се ползва за напояване на зелените площи. Фасадата на мултифункционалната зала е окачена вентилируема, с което през лятото се постига естествено охлаждане, а през зимата се задържа повече топлина. По цялата височина на фасадата на средното сградно тяло е предвидено да се  използва „изолирано остъкляване” – insulated glazing (IG), познато като двоен или троен стъклопакет, между стъклата, на който има сух въздух или инертен газ, за да се намали пренасянето на топлина през сградната обвивка. Така се запазва както микроклимата, така  и максимално осветяването във вътрешността на сградата, като се намалява потреблението на изкуствено осветление..

Екологичната тема е заложена в тази художествена концепция на проекта. Трите обема на сградата символизират, със стилизиран облик – дърветата, водата и скалите като част от природните елементи – жива и нежива природа и взаимната връзка между тях. Въвеждането на стена за катерене по фасадата, която символизира скалните образувания, показва симбиозата между човека, неговите потребности и природните дадености. А нощното осветяване на дървесната структура, от алуминиеви лазерно изрязани панели, символизира живота.