Музей на спорта и конферентен център

Категория

Спортни обекти

Година

Dec , 2023

Местоположение

Пловдив

РЗП

3000 кв.м.

Клиент

Община Пловдив

 

  

Архитектурно-художествено оформление

Динамичният обем, представляващ съвкупност от вълнообразни структури, колони с формата на стилизирани дървета и стъклени окачени фасади, е вдъхновен от движението в спорта , от околната паркова среда и водната повърхност на Гребния канал.

Част от североизточната и югозападната фасади са проектирани като т.нар. динамична фасада – посредством редуващи се елементи, при преминаване покрай, които се създава илюзия, че самата фасада извършва вълнообразни движения, асоциирайки ги с водни вълни. Югоизточната фасада е изцяло остъклена, отразяваща общия пейзаж, като спокойна водна повърхност. Колони с форма, напомняща дървета, прорязват стъкления обем и подпират вълнообразната покривна повърхнина.

Главният вход със своята кубичност, острота на формата и пробив в гладката огледална повърхност, символизира човешката намеса в съвършенството на природата.