Сграда с обществено-обслужващо предназначение

Категория

Обществени сгради

Година

Септември, 2019

Местоположение

гр. Пловдив

РЗП

2100 кв.м.

Клиент

Частен инвеститор

Сграда с обществено-обслужващи функции

ОБРАБОТВА СЕ…………………………………………………………………………………..